4934 Irving Place
Pond, MO 63040

+1 (555) 456 3890
info@company.com

Emit ohje

Emit- ajanotto

 

Kilpailijalle annetaan lähdössä jaettavan materiaalin yhteydessä emit-kortti (elektroninen ajanottolaite), jolla kuljettaja leimaa itse.

Kilpailussa käytetään lähtöaikoina joko todellisia leimausaikoja (tapa 1) tai leimausajoista laskettuja tasaminuutteja (tapa 2). Järjestäjän tulee viimeistään virallisella ilmoitustaululla ennen kilpailun alkua kertoa, kumpaa tapaa kilpailussa käytetään.

Elektroninen aikatarkastusasema merkitään maastoon kahdella AT– tai JAT kyltillä sekä MAALI yhdellä kyltillä. Ajanottolaite (leimasin) sijaitsee aina vasemmalla puolen ajouraa. Mikäli kilpailija pysähtyy odottamaan ihanneaikaa ennen Emit-asemaa, se on tehtävä estämättä muiden kilpailijoiden pääsyä leimasimelle. Elektronisella aikatarkastusasemalla kilpailija merkitsee kilpailukortin seuraavalle vapaalle riville leimausajan. Miehitetyllä asema-autolla vain asemahenkilö tekee merkinnät kilpailukorttiin.

Julkisella aikatarkastusasemalla tulee lisäksi uusi lähtöaika. Mikäli tulo- ja lähtö eivät ole samassa pisteessä, merkitään lähtöpiste ajouran vasemmalle puolelle sijoitettavalla JAT-kilvellä. Tällöin tuloleimasin sijaitsee JAT:in vaihtopisteessä ja lähtöpiste on reitin jatko-osalla ilman vaihtopistettä.

Uuden lähtöajan antamiseen on neljä vaihtoehtoa ja sen tulee ilmetä ajomääräyksestä kyseisen aseman kohdalla:

A. Miehitetty JAT-asema antaa sekä tulo- että lähtöajan ja merkitsee ne kilpailukorttiin. Emit-korttia ei leimata.

B. Miehitetty JAT-asema, joka sijaitsee n. 30…100 m päässä sähköisestä Emit-JAT-tuloasemasta, antaa uuden lähtöajan ja merkitsee sen kilpailukorttiin. Lähtöajan leimaus suoritetaan Emit-kortilla ajomääräyksen mukaisesti. Emit-JAT-tuloasemalta on viipymättä ajettava miehitetylle asemalle tai asemalla olevan jonon päähän.

C. Miehittämättömältä asemalta (Emit-JAT), joka sijaitsee n. 30…100 m päässä Emit-JAT-leimasimesta, valitaan itse uusi lähtöaika. Emit-JAT:lta on viipymättä ajettava lähtöasemalle (Emit-ULA) tai asemalla olevan jonon päähän. Mikäli asemalla on jonoa, odotetaan omaa lähtöaikaa, joka otetaan yksi minuutti edellisen asemalta lähteneen perään. Mikäli asemalla ei jonoa ole, lähtöaika on otettava viimeistään neljän minuutin päähän tuloajasta. Kilpailija kirjoittaa lähtöajan kilpailukorttiin ja leimaa ajanottolaitteen lähtöajalla.

D. Miehittämättömältä asemalta (Emit-JAT), jolta uusi lähtöaika on sama kuin leimausaika. Tällöin merkitään vain yksi aikamerkintä kilpailukorttiin eikä lähtöaikaa merkitä erikseen uudelle riville.

Lähtöjärjestyksen JAT-asemalta tulee olla sama kuin saapumisjärjestys.

Mikäli JAT jakaa kilpailupapereita, tulee ajomääräyksessä kertoa mitä asemalla jaetaan ja miten sekä toiminnot aikaleimauksen suhteen.

Maalissa kilpailija luovuttaa kilpailukortit ja Emit-kortin järjestäjän haltuun ajomääräyksessä ilmoitettavalla tavalla.

Mikäli kilpailijan Emit-kortti on vioittunut kilpailijasta riippumattomasta syystä, eikä kortista voida lukea leimausaikoja, voidaan kilpailun johdon päätöksellä kilpailijan tulos laskea kilpailukorttien aikamerkinnöistä. Kilpailun johdon päätöksen tukena voidaan käyttää emit-kortin tarkastusliuskaa, jonka avulla voidaan osoittaa kilpailijan leimanneen oikealla leimasinlaitteella. Tarkastusluiskan käyttö on suositeltavaa arvokilpailuissa.

– EMIT-kortista puuttuva leimausaika
(EMIT-AT) 1 800 vp
– EMIT-kortissa on leimaus ko. asemalla:
– puuttuva EMIT-AT merkintä kilpailukortista 600 vp
– puuttuva EMIT-JAT merkintä kilpailukortista 600 vp
– puuttuva EMIT-ULA merkintä kilpailukortista 600 vp
– EMIT-JAT ylimääräinen lähtöaika merkintä
kilpailukortissa 0 vp
– EMIT-ULA puuttuva leimaus EMIT-kortista 600 vp
– jälkikäteen toimitetuista kilpailukorteista seuraa kilpailusta
sulkeminen
– EMIT-kortin kadottamisesta seuraa kilpailusta sulkeminen

 

Soveltamisohje elektroniseen ajanottoon autosuunnistuksessa 2022

AKK-Motorsportin ohje

EMIT järjestelmän erikoisuuksia

2024 © autosuunnistus.fi. All Rights Reserved.